Amsterdamse Blazers

Een groep enthousiaste amatermusici vormt sinds 1997 de "Amsterdamse Blazers."  De basisbezetting is een klassiek octet, bestaande uit twee hobo's, twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns.  Al naar gelang de uit te voeren werken wordt deze bezetting uitgebreid met fluiten, extra hoorns, cello of contrabas.

De Amsterdamse Blazers streven ernaar om minstens twee programma's per jaar op verschillende locaties uit te voeren.  Ook speelt het ensemble in verzorgingstehuizen.  

Repertoire

De Amsterdamse Blazers spelen standaard en variërend repertoire voor blaasensemble, bijvoorbeeld werken van Beethoven, Mozart, Mysliveček, Družecký, en Dvořák.     

Geschiedenis

Tijdens een kamermuziekweek van de Vereniging voor Huismuziek in de zomer van 1997 namen enkele deelnemers het intiatief een octet te beginnen.  De eerste dirigent was hoornist Pieter Gouderjaan, onder wiens leiding het octet vorm kreeg en enkele concerten gaf.  Het octet heeft enige tijd de naam Ignatiusensemble gedragen, naar de school waar werd gerepeteerd.  Per juni 1999 droeg Pieter Gouderjaan het stokje over aan nieuwe dirigent en hoornist Dick Verhoef, 1e hoornist van het Nederlands Blazers Ensemble.  Onder zijn leiding groeide het ensemble in niveau en werden concerten gegeven in onder meer sociëteit de Witte in Den Haag en kasteel Ammersoyen.  Per 2001 verhuisde het ensemble voor haar repetitieruimte van het Ignatiuscollege naar de Anne Frankschool, en kreeg toen een nieuwe naam, De Amsterdamse Blazers.  Sinds april 2002 staan De Amsterdamse Blazers onder de inspirerende leiding van dirigent en hoornist Dim van den Berge.

Amsterdamse Blazers -- Enkhuizen -- november 2017